Razpis za delovno mesto direktorja JZ za šport Slovenska Bistrica

Svet Javnega zavoda za šport Slovenska Bistrica objavlja razpis za delovno mesto

 

DIREKTORJA ZAVODA

 

Pogoji, ki jih mora zraven splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati kandidat:

Ø  visokošolska izobrazba pravne, organizacijske, tehnične, ekonomske ali družboslovne smeri

Ø  najmanj pet let delovnih izkušenj na podobnih vodilnih delovnih mestih

Ø  organizacijske in vodstvene sposobnosti 

Direktor Javnega zavoda se imenuje za mandat štirih let. Delovno razmerje z izbranim kandidatom se sklene za čas trajanja mandata.

Prijava vsebuje:

Ø  življenjepis

Ø  opis dosedanjih delovnih izkušenj

Ø  program dela in poslovanja zavoda za čas trajanja mandata

Ø  dokazila o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev

Prijava se pošlje v roku 8 delovnih dni od objave na naslov:

JAVNI ZAVOD ZA ŠPORT SLOVENSKA BISTRICA, Partizanska 35, 2310 Slovenska Bistrica,

v zaprti kuverti, z napisom: PRIJAVA NA RAZPIS ZA DIREKTORJA ZAVODA.

Naslednji dogodek

No events to display

Objava urnikov

Prebira nas

Na strani je 30 gostov in ni članov .